понеділок, 23 грудня 2013 р.Засідання клубу підприємництва «Підприємницький портал», організованого в рамках українсько-польського проекту підтримки і сприяння розвитку підприємницької освіти серед учнів навчальних закладів.
Основною метою діяльності клубу «Підприємницький портал» є  розвиток ініціативності та підприємливості, креативності учнів, забезпечення достатнього рівня життєвої компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, родини та окремої людини, виховання всебічно розвиненої особистості із чіткою громадянською позицією, конкретно сформованими поглядами та інтересами; виявлення, розвиток та підтримка лідерських якостей учнів.
·        виховання справжніх громадян України, здатних до свідомого суспільного вибору;
·        розвиток підприємницької культури, економічного мислення учнів, спрямованого на критичний аналіз процесів і результативність діяльності;
·        формування умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання;


Немає коментарів:

Дописати коментар